Adwokat Kraków - porady prawne online

PORADY PRAWNE ON-LINE

Kancelaria Adwokacka oferuje Państwu możliwość uzyskania, bez konieczności osobistej wizyty w Kancelarii, m.in.: porady prawnej, opinii prawnej, projektu umowy, oceny ryzyka zawieranej przez Państwa umowy, jak również sporządzenie wezwań do zapłaty, pozwów, środków odwoławczych oraz innych pism w postępowaniu sądowym, w zakresie wskazanym w zakładce ZAKRES DZIAŁALNOŚCI.

Uzyskanie porady prawnej on-line odbywa się w sposób następujący:

 1. należy wysłać wiadomość e-mail zawierającą opis Państwa sprawy wraz
  z niezbędnymi dokumentami na adres kancelaria@migas-adwokat.pl,
 2. w terminie 48 godzin (termin może ulec przedłużeniu, gdyby jego koniec przypadał na dzień ustawowo wolny od pracy) otrzymacie Państwo odpowiedź z Kancelarii zawierającą:
  • potwierdzenie otrzymania przez Kancelarię wysłanej przez Państwa wiadomości e-mail,
  • wycenę usługi,
  • wskazanie terminu realizacji usługi,
  • ewentualną prośbę o podanie dalszych danych lub przesłanie niezbędnych do wykonania usługi dokumentów,
  • skierowaną do Państwa prośbę o zaakceptowanie przedstawionej ceny oraz terminu realizacji usługi, jak również o dokonanie zapłaty ustalonej kwoty na wskazany rachunek bankowy.
 3. po przesłaniu przez Państwa wiadomości e-mail zawierającej akceptację terminu i ceny oraz zaksięgowaniu ustalonej kwoty na rachunku bankowym Kancelarii, w podanym terminie otrzymacie Państwo merytoryczną odpowiedź.

Wszelkie przekazane przez Państwa informacje objęte są tajemnicą adwokacką.