Adwokat Kraków - porady prawne online

KANCELARIA

Adwokat Justyna Migas ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskując tytuł magistra. Następnie ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie prowadzone przez wykładowców Akademickiego Uniwersytetu Prawnego w Moskwie z zakresu prawa rosyjskiego. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie i została wpisana na listę adwokatów. Włada językiem angielskim i rosyjskim.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

- prawo pracy

Jesteśmy Kancelarią świadczącą pomoc prawną pracodawcom, jak również pracownikom, w zakresie prawa pracy. Oferujemy pomoc w sporządzeniu wszelkiej dokumentacji dotyczącej stosunku pracy, jak również opiniujemy takie dokumenty i proponujemy najlepsze rozwiązania chroniące Państwa interesy. Reprezentujemy także strony w postępowaniach sądowych.

- obsługa prawna

Oferujemy bieżącą obsługę prawną i doraźną pomoc prawną dla spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, czyniąc formę jej świadczenia najdogodniejszą dla Klienta.

- windykacja

Kancelaria oferuje pomoc w odzyskaniu należności od Państwa dłużników, począwszy od sporządzenia listu adwokackiego-wezwania do zapłaty, poprzez mediację, sporządzenie wniosku o zabezpieczenie, pozwu, reprezentację w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym.

- rozwód

Zachowujemy najwyższą staranność i profesjonalizm w ochronie interesów Klientów w sprawach o rozwód i separację, w rozpoznawanych przez sąd kwestiach winy rozkładu pożycia małżeńskiego, władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, alimentów na rzecz małoletniego dziecka lub małżonka, podziału majątku wspólnego.

- porady prawne

Udzielamy porad prawnych, jak również sporządzamy opinie prawne, w zakresie wskazanym w zakładce – ZAKRES DZIAŁALNOŚCI.

Adwokat Kraków - porady prawne, windykacja Kancelaria Adwokacka Adwokat Justyny Migas świadczy pomoc prawną w na rzecz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, kompleksowo zajmuje się windykacją należności oraz świadczy pomoc prawną on-line.

Szanując Państwa czas dostosowujemy formy współpracy do Państwa wymagań. Świadczymy pomoc prawną z wykorzystaniem elektronicznych form komunikacji, bez konieczności Państwa osobistej wizyty w siedzibie Kancelarii. Wychodząc naprzeciwko Państwa oczekiwaniom, świadczymy usługi prawne także w siedzibie naszych Klientów.

Obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej zobowiązuje nas do dbania
o bezpieczeństwo i poufność powierzonych nam, jak również przekazywanych przez nas informacji.


Serdecznie zapraszam,
Adwokat Justyna Migas